Upright Piano là sự lựa chọn hàng đầu trong giáo dục âm nhạc ở các trường học lớn, nhỏ, là lựa chọn cho các hộ gia đình nói chung, cho các nghệ sĩ, cá nhân sử dụng với mục đích đa dạng như học tập, giải trí, phát triển chuyên nghiệp, và kể cả những phòng trà, coffee…

28.000.000
-7%
26.000.000
28.000.000
30.000.000
-6%
30.000.000
-7%
42.000.000
29.000.000
-7%
28.000.000
28.000.000
37.500.000
28.000.000
74.500.000
-3%
67.000.000
-7%
28.000.000
37.000.000
-8%
70.000.000